1. GLOS-PROMENAD

Ta en kvällspromenad med barnet varje dag. Få in det som rutin. På promenaden kan barnet få ta upp hur skoldagen varit. Skoluppgifter går också lättare att memorera och diskutera gåendes.

 

  1. RELATERANDE INFALLSVINKEL

Försök hitta en egen, spännande infallsvinkel eller detalj gällande skoluppgiften som barnet kan relatera till. Min dotter tycker exempelvis att det är intressant hur flickor/kvinnor haft det genom historien, inom olika religioner. Eller hur levnadsvillkor skilt sig åt mellan olika samhällsklasser.

 

  1. SAMMANFATTA och PUNKTLISTA

Om det är mycket text att läsa in till prov, underlätta genom att själv läsa igenom och sammanfatta det i kortare lättbegriplig text. Eventuellt i punktform. Gå igenom svåra begrepp tillsammans och förklara det för barnet med andra ord och gärna med en tydlig beskrivning.

 

  1. SAMARBETE med KONKRETISERING

Samarbeta med läraren och förklara vad det är barnet har svårt med och vad barnet skulle behöva på ett konkret sätt. Exempelvis kan det handla om att få göra muntliga redovisningar i liten grupp, genomföra prov muntligt istället för skriftligt, skriva prov på dator istället för med penna, arbeta i mindre grupp då och då.

 

  1. PEPPA och FOKUSERA PÅ STYRKOR

Försök peppa barnet till lärande. Försök få barnet att bortse ifrån eventuella dåliga relationer med en lärare och fokusera på ämnet istället. Ge hopp inför framtiden och berätta vad barnet är bra på och tänk tillsammans hur de styrkorna kan tillvaratas längre fram i studie- och yrkeslivet. Berätta att det bara är i grundskolan alla ämnen är obligatoriska och att man senare har allt fler möjligheter att få välja själv om man bara klarar av att gå ut grundskolan med hyfsade betyg först.

 

  1. STRAFFA INTE SKOLFRÅNVARO

Om barnet har det jobbigt i skolan, har hög frånvaro eller liknande – straffa inte barnet för det. Se till att peppa barnet att behålla en rolig fritidsaktivitet, om barnet har en sådan och orkar. Oftast är det jobbigt att ta sig iväg, kräver oceaner av tid, tålamod och förberedelser från förälderns sida men ger så mycket energi när barnet väl är där. Hade inte min dotter orkat gått till sin truppgymnastik åtminstone en dag per vecka, träffa de andra gymnasterna som inte gick i samma skola, utövat sin favoritidrott och fått vara sig själv för en stund hade hon aldrig orkat när det var som värst.

 

/Marianne Akkari, förälder