I pdf-filen som länkas här nedanför har Attention svarat på några av de frågor som ofta uppstår för oss föräldrar som har barn med NPF.

Klicka på länken så kommer du till pdf-filen. Kort sammanfattning:

”Till dig som har barn med NPF i skolan!
Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans kunskapskrav?
Vad kan man förvänta sig av skolan?
Vem ska man vända sig till?

Det är inte alltid lätt att veta, och många föräldrar till skolbarn med NPF sliter hårt för att få situationen i skolan att fungera för sina barn. Det tar upp både tid och ork att leta information och ta reda på vad man som förälder kan göra, emellanåt ha tät kontakt med skolan och behöva ta stort ansvar för deras insatser och behöva vara extralärare åt ens barn.

Ladda ned en pdf-fil här»