Pepp för dig som är elev

Läs mer om extra anpassningar och stöd

Hur du ber om hjälp

… genom att berätta hur just du lär dig bäst

Kanske är det ångestladdat att räcka upp handen gång på gång, kanske har du svårt att uttrycka dig i tal, eller kanske vet du inte riktigt vad som behövs för att det ska fungera bättre för dig i skolan?
Försök att berätta vad du upplever så att du och pedagogerna kan komma fram till en lösning som du känner dig både trygg och till freds med.

Kanske vill du helst kommunicera med skrift, eller så behöver du mer tid eller kanske mer tydlighet.

 

Här kommer några exempel på vad som har hjälpt andra elever.
i

Färdiga exempel

Be om att få titta på andra elevers färdiga exempel på arbeten. Helst i olika svårighetsgrader också så att du tydligt vet vad som krävs av dig då kunskapskraven inte alltid är så lätta att tyda.

Bra med egentid

Be om att få egentid på rasten om du känner att du behöver ladda energi för att orka med hela skoldagen.

Det kan räcka med en liten stund för att du ska få tillbaka energin.

Att komma igång

Har du svårt att komma igång? Då är du nog lust- och motivationsstyrd. Be då om att få påminnelser och hjälp för att komma igång!

 

Hitta rätt hjälpmedel

Läs listan med olika typer av hjälpmedel som du har rätt till. Du kan ha olika behov av olika hjälpmedel vid olika tidpunkter i livet. Och ibland i olika ämnen.

 

Hjälpmedel

 • timer eller påminnelser i mobilen
 • individuella scheman
 • checklistor med delmål
 • bensträckare eller micropauser
 • stressbollar mm att pilla med under genomgångar
 • hörlurar
 • skärmar
 • enskilda prov
 • muntliga och upplästa prov
 • mer tid på prov
 • tuggummi – Tuggandet kan hos en del elever vara ett sensoriskt behov som är lugnande och ångestreducerande och som hjälper eleven att bibehålla sitt fokus lättare.​