Pedagogiska tips – för FÖRÄLDRAR

Läs mer om extra anpassningar och stöd

Hur du pratar med skolan

… gällande kunskapskraven

Som förälder kan det vara bra att veta att det finns vissa paragrafer, när man pratar med skolan om sitt barn. Lärare får till exempel göra undantag från enstaka delar i ett kunskapskrav om det finns särskilda skäl för det.
• Det kan vara en funktionsnedsättning eller personliga förhållanden som är varaktiga.
• Undantagsbestämmelsen ska inte användas i stället för anpassad undervisning eller särskilt stöd.
• Läraren bestämmer när undantagsbestämmelsen ska användas.
• Läraren bör samråda med rektor.
• Skolan kan inte kräva att eleven har en diagnos.
• Eleven ska känna till undantaget men det står inte i betyget.

Det finns till exempel kunskapskrav på att kunna ”läsa mellan raderna”, det vill säga förstå något som inte är klart utskrivet i en text. Detta krav kan vara svårt att uppnå för elever med NPF. Då kan inte eleven uppnå kunskapskravet.

 

… om vad som funkar bra hemma

Du känner ditt barn bäst, och hemma är förmodligen barnet mer sig själv än i skolan där det finns risk att han/hon ”biter ihop” för mycket.

Pedagogerna blir bara tacksamma över att få lära känna ditt barn mer. Om du vet att barnet hemma mår bättre av färre intryck, kan det säkerligen hjälpa barnet i skolan också.

För att spara på barnets energi i skolan kan det till exempel vara bra att minimera intrycken så som starka lampor, tickande klockor, mönstrade gardiner och en massa elevarbeten på väggarna med mera. En annan sak kan vara att minska eller ta bort läxor om det innebär konflikter hemma.

Hur du stöttar ditt barn

Peppa och acceptera

Det är tillräckligt jobbigt att ha svårigheter och då behöver man höra att man är grym. Fokusera på barnets styrkor och tillgångar, istället för att bara se det som är svårt.

• Ge barnet beröm och förstärkning så stärker du barnets självkänsla och inta ett lösningsfokuserat arbetssätt.

• Försök att inte upprepa mönster som du sett inte funkat och sist men inte minst, jämför inte ditt barn med andra.

Vila hemma

Mycket troligt är barnet trött efter en dag i skolan. Då är det inte lätt att sätta sig och plugga hemma.
• Om det är mycket text att läsa in till prov, underlätta genom att själv läsa igenom och sammanfatta det i kortare lättbegriplig text. Eventuellt i punktform.
• Gå också igenom svåra begrepp tillsammans och förklara dessa för barnet med andra ord.
• Försök också hitta en egen, mer spännande infallsvinkel gällande skoluppgiften som barnet kan relatera till.

Ge hopp inför framtiden

Och rent allmänt – Ge hopp inför framtiden och berätta vad barnet är bra på och tänk tillsammans hur de styrkorna kan tillvaratas längre fram i studie- och yrkeslivet.

Hjälpmedel

 • timer eller påminnelser i mobilen
 • individuella scheman
 • checklistor med delmål
 • bensträckare eller micropauser
 • stressbollar mm att pilla med under genomgångar
 • hörlurar
 • skärmar
 • enskilda prov
 • muntliga och upplästa prov
 • mer tid på prov
 • tuggummi – Tuggandet kan hos en del elever vara ett sensoriskt behov som är lugnande och ångestreducerande och som hjälper eleven att bibehålla sitt fokus lättare.