Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://www.hyperkonkret.se

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Ditt besök på denna webbplats, samt lärplattformen, som drivs av Hyperkonkret AB står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

 

1. Om Hyperkonkret AB, vår webbplats, vår lärplattform och denna Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Hyperkonkret AB, org.nr 559218-3601, Lötenvägen 14, 746 96 Skokloster. Nedan kallas Hyperkonkret AB för ”Hyperkonkret” eller ”vi”.
Vi erbjuder en lärplattform som används av elever för att studera Samhällskunskap. Vi är personuppgiftsansvarig när du använder dig av vår webbsida och lärplattform. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer gällande lagar och regler som finns för att skydda din personliga integritet. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

 

2. Hyperkonkret och samtycke

Genom att du registrerar dig på lärplattformen eller besöker våra webbplatser godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan under utvecklingensprocessen komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du accepterar villkoren. Högst upp på denna sida finner du när villkoren senast uppdaterades.

 

3. Hyperkonkret och cookies

En cookie är en fil som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Cookien sparas i det kommunikationsmedel (exempelvis smart phone, läsplatta eller dator) som du använder dig av för att webbplatsen skall kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna.

 

3.1. Hyperkonkret och cookies

Vi använder oss både av egna cookies (även kallade förstahandscookies) och i vissa fall av s.k. tredjepartscookies. Hyperkonkrets egna cookies behövs för att kunna hålla reda på om du är inloggad, dina inställningar, tillgång till övningar, m.m. De tredjepartscookies som som används är t.ex. Google Analytics, som används för att kunna se statistik över vilka övningstyper som fungerar bäst.

 

3.2. Att acceptera användandet av cookies

Genom att din webbläsare / smartphone / läsplatta / annat kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på att tillåta cookies så samtycker du samtidigt till att ta emot cookies från vår webbplats. Du kan självklart ställa in din webbläsare till att neka cookies, men då kommer du tyvärr inte längre kunna använda stora delar av Hyperkonkret. Dessa delar bygger på att du är inloggad – Vilket inte är möjligt om du inte tillåter cookies.

 

3.3. Du kan hindra cookies om du inte vill ha dem

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras. Hyperkonkret kräver dock användandet av sessionscookies för att fungera. Om du stänger av cookies i inställningarna, kommer du inte att kunna logga in. I inställningarna kan du därför stänga av allmän lagring av cookies, men ge särskild tillåtelse till Hyperkonkret. På så sätt kan du fortsätta att använda oss och lära dig Samhällskunskap på ett smart, roligt och effektivt sätt!

 

4. Användaruppgifter

Registrering av ett användarkonto är obligatorisk för att kunna använda Hyperkonkret som verktyg. Detta är nödvändigt för att användaren ska kunna logga in och skapa, spara och använda sitt eget material dvs alla kapitel man klarat av.

Vid misstanke om kriminell verksamhet kan din personliga information komma att delges polis.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, med eller utan att meddela det innan, ta bort eller ändra användaruppgifter som bryter mot reglerna.

Det är av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och pinkod till obehöriga personer. Glöm heller inte inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

 

5. Syfte med användning av personuppgifter

Syftet med insamling och användning av personuppgifter är att ge tillgång till de tjänster som användaren har rätt att använda, samt att koppla rätt innehåll på Hyperkonkret till rätt användare.

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

 

6. Personlig information

Du kan när som helst begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig och hur dessa används. Finns du registrerad kan du begära uppgifterna genom att maila oss eller skicka en skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till denna ansökan.

 

7. Avsluta konto och radera användning av personuppgifter

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter enligt denna policy så kommer det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

 

8. Avslutande av medlemskap

Vid avslutande av ditt konto kommer alla dina personuppgifter som är sparade hos Hyperkonkret att sättas som inaktiva.

Hyperkonkret förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, avsluta användarkonton om något oegentligt sker på kontot.

 

9. Kontakta Hyperkonkret

Om du undrar över något gällande denna integritetspolicy eller om du vill kontakta oss av någon anledning, vänligen kontakta oss på följande e-postadress, info@hyperkonkret.se.