5 snabba tips till andra föräldrar med ett barn med ADHD

 1. Se det roliga i det tokiga som händer
 2. Pausa. Även när det ser ut som att det inte behövs så planera ändå in en paus.
 3. Hitta orsaken till kaoset. Det beror ofta på ”för mycket” runt omkring
 4. Använd scheman för veckan/dagen
 5. Hitta ett sätt för att ”lätta på trycket”. Prata, boxas, springa…

 

5 snabba tips till andra föräldrar med ett barn med AST

 1. Försök inte jämföra ditt barn med andra.
 2. Försök inte jämföra dig själv som förälder med andra.
 3. Försök inte jämföra er familj med andra.
 4. Acceptera ditt barns svårigheter.
 5. Lär dig om AST. Om DITT barns AST!

5 snabba tips till andra föräldrar med ett barn med någon annan form av NPF eller inlärningsproblematik

 1. Ditt barn gör så gott hen kan.
 2. Du gör så bra som det bara går
 3. Samsova trots att barnet är äldre? Gör som ni vill bara ni får er sömn
 4. Laga 3 olika måltider? Ja så länge barnen äter.
 5. Våga lita på din egen förmåga som förälder och att just du känner ditt barn bäst och gör det bästa just för hen.

 

/Anna Carlsson, förälder, författare, grundare till Adhdhjärtat och NPF-hjärtat