Supermamsen ger Hyperkonkret sina 5 bästa tips till NPF-föräldrar

  1. Recept
  2. Acceptans
  3. Mirakel
  4. Plan B
  5. Energi

 

Recept

Det finns ett ”recept” som oftast (inte alltid) leder till att vi kan ta oss hemifrån eller hantera andra jobbiga situationer:

  • Att hålla mig låg-affektiv – lugn på ytan (kokar dock inombords ibland). Så länge jag är lugn har jag kontroll över situationen. Oftast lugnar även barnen ner sig.
  • Detektivarbete – vad i situationen framkallar mitt barns beteende (ilska, vägran osv)? Hur kan jag få situationen att bli hanterbar för mitt barn?
  • Humor – skoja, kittlas, sätta på rolig musik, dansa tillsammans

 

Acceptans

Det är viktigt att lägga energin på rätt saker.
”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”

 

Se mirakel!

Uppskatta det lilla varje dag. Livet är ofta tufft men vi har många mirakel!

 

Ha alltid en plan B!

Om plan A går åt skogen, undviker man kriser med en plan B.

 

Ta hand om dig själv.

Man måste själv ha energi för att orka ge till någon annan. Så glöm inte dig själv.