Hyperkonkret tycker det är självklart att vara med och bidra med följande inom de Globala målen:

3.4
Främja mental hälsa
Genomförd utbildning skapar större valmöjligheter i livet. Det främjar mental hälsa. Hyperkonkret vill vara den stöttande delen som hjälper elever få tillbaka sin självkänsla inför skolarbetet.

Läs mer om de globala målen, om hälsa och välbefinnande, här»

4.a
Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
Hyperkonkret vill vara med och bidra till att elever som tidigare inte nått sina mål i skolan nu gör det. Genom att skapa en plattform som blir individuellt anpassad når vi långt. 

Läs mer om de globala målen, om god utbildning för alla, här»

10.3
Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
Diskriminering finns överallt, och även inom utbildning. Hyper­konkret vill vara med och bidra till att så många elever som möjligt når sina mål i skolan och på så sätt inte blir ”utbildningsdiskriminerade” i samhället.

Läs mer om de globala målen, om minskad ojämlikhet, här»

 

Leta upp dina globala mål på Globala målens webbsida»