Bloggen

Hypertips #96 – Kommunikation kan vara svårt

Hypertips #96 – Kommunikation kan vara svårt

Läsa tankar eller förstå kroppsspråk eller bara veta att vissa saker bara gör man. Det är inte så lätt för alla, speciellt de med NPF. Mentaliseringsförmåga (att ha svårt att föreställa sig att andra inte vet det man själv vet, att föreställa sig att andra har ett...

Hypertips #94 – Det bestämde vi ju! När då?

Hypertips #94 – Det bestämde vi ju! När då?

Det är lätt att missa vad som bestäms när man går bredvid varandra i korridoren och pratar. Om ingen säger tydligt ”då bestämmer vi att…” kommer informationen antagligen inte att sparas som att man bestämt något. Undvik därför korridorsnack när det är dags att...

Hypertips #87 – Tuggummin kan ge högre betyg

Hypertips #87 – Tuggummin kan ge högre betyg

Tuggandet kan hos en del elever vara ett sensoriskt behov som är lugnande och ångestreducerande och som hjälper eleven att bibehålla sitt fokus lättare. Tillåt tuggummin och tuggande i klassrummen. Om man verkligen behöver något att göra när man försöker kämpa med att...