Den behöver samma krav men på ett kompenserat sätt. Bemötandet är en nyckel i att kompensera för att en lever med NPF ska klara av kraven. Anpassningar är det andra.