Mobilen kan vara ett hjälpmedel för att skärma av med musik, för att bli påmind, för att fly bort en stund, för att få vara i fred, för att ha en ursäkt att inte vara med på rastaktiviteter som man inte orkar, för att ladda batterierna och för att underlätta skolarbetet.