Att få en diagnos kan ge känslan av att man själv äger sin egen berättelse. Man får förklaringar på varför man är som man är och det blir lättare att acceptera sig själv och stå upp för sig. Att det ska ses som något negativt att få diagnos beror bara på att samhället behöver inkludera och normalisera det mer. En diagnos kan rädda en elevs skolgång och därmed hela hens framtid.