Inte bara för att du inte förstår skoluppgiften, utan också för att du behöver socialt stöd. Det är inte fel på dig för att du inte mår bra. Det är något som omgivningen och du måste lösa ihop.

Som elev behöver du stöd från föräldrar och lärare, och de behöver också stöd. Läs vad supermamsen skriver om det»