Exempel på exekutiva förmågor som är svårare för många elever:

  • Inhibition – förmågan att bromsa/stanna upp/hålla tillbaks
  • Självreflektion – förmågan att känna efter, tänka sig för, bli medveten och observant på sig själva
  • Tänka i tidslinjer – förmågan att minnas och föreställa sig framtiden
  • Prata med sig själv – förmågan att ha en inre dialog
  • Hålla koll på känslor – förmågan att reglera och nyansera sig
  • Tankens lekplats – förmågan att bygga mentala modeller och simuleringar
  • Tidsuppfattning – förmågan att känna av hur lång tid som verkligen har gått och komma i tid