Våldsamma barn är inte alltid elaka.
Elever som utåtagerar gör det inte av elakhet, utan många gånger för att de inte lärt sig hur man samspelar med andra.