Mer digital undervisning som redan existerar och är en skolform i många länder önskas! Forskningen säger att barn lär sig lika mycket hemma som i skolan samt att det finns fler barn som misslyckas i skolan än om de har undervisning hemma.