Har du kort stubin och agerar i affekt? Då är du nog engagerad och exalterad.

Förebygg affekt-ubrotten och engagera dig i förändringsarbetet på skolan i elevråden och klassråden.