Tänk att några meningar kan göra så mycket. Idag är jag så glad. Nu kan vi sätta igång och göra tester på verktyget.

Din ansökan om verifieringsmedel från projektet Uppsala Product Market Fit är nu godkänd.
Du har beviljats medel för ”Användartest”.

Länk till UIC och deras Verifieringsstöd»

Utdrag ur ansökan

Vad är målet med testaktiviteten och varför är resultatet viktigt för att du ska kunna välja nästa steg?
Målet är att, på en grupp elever, testa och få veta om vi valt rätt väg eller om vi behöver justera och ändra i hur vi lägger upp lektionerna. Det är av oerhörd vikt att de elever som kommer att använda verktyget får vara med och berätta vad som fungerar bäst för dem. Jag vill att de ska vara delaktiga till att Hyperkonkret blir ett verktyg som hjälper många barn.