Gör så här för att skapa tipsrunda.

  1. Logga in och skapa ett konto på lärplattformen hyperconrete.se. Det kostar ingenting!
  2. Du kan använda en microsoft-office mail eller en gmail.
  3. Gå till Samhällskunskap och leta upp Kapitel Sverige som demokrati.
  4. Välj avsnitt Eu’s framväxt.
  5. Skriv ut sidan och välj om du vill ha med bakgrundsgrafik eller inte. Tar du bort bakgrundsgrafik blir all bakgrund vit.
  6. Klipp isär alla frågor och sätt upp på olika ställen i klassrummet, skolan eller skolgården utanför.

 

Gruppdiskussion
Man kan också dela ut lapparna och låta grupper diskutera sig fram till svaret. En stillasittande tipsrunda då!

Om Hyperkonkret
Hyperkonkret är inte tänkt att ersätta pedagoger utan snarare att vara ett hjälpmedel.
Vi kommer att tipsa om fler lektionstips, så håll utkik.

”– I korta drag handlar inlärning om att associera, alltså om att förknippa en sak med en annan. Det kan exempelvis vara fakta som vi associerar med annan fakta, som att staden Nairobi ligger i landet Kenya, säger Jonas Hjalmar Blom, författare och legitimerad psykolog.”
(Källa NE, 2022-03-18 – länk här»)

Läs våra 100 hyperkonkreta tips här»