Läsa tankar eller förstå kroppsspråk eller bara veta att vissa saker bara gör man.

Det är inte så lätt för alla, speciellt de med NPF.

Mentaliseringsförmåga (att ha svårt att föreställa sig att andra inte vet det man själv vet, att föreställa sig att andra har ett medvetande som skiljer sig från ens eget) är inte att ta för givet.