Visa färdiga exempel på eget arbete för att visa på vad som ska göras. Ska eleverna göra en exempelvis en recension, visa ett eller flera färdiga exempel. Dela upp och förklara varje del i recensionen och förklara varför den är viktig.