Gör gärna en checklista att bocka av så eleverna ser vad som ska göras och hur mycket som återstår. Glöm inte att skriva listan i prioritetsordning. Det som ska vara klart först är överst.

Och om det går, skicka dagen innan så att eleven hinner förbereda sig.