Tänk på att vissa behöver uppgifter uppdelade i små steg och tät feedback.

Var rak och tydlig med den återkoppling som behövs för att eleven ska komma framåt.