Nej! Om eleven kraschar hemma, finns problemet i skolan. Eleven kraschar hemma för att den har bitit ihop hela dagen i skolan och orkar inte mer.

Det är känt i många studier att barn med tex npf kan härma sin omgivning, eller är bra på att inte visa sina utmaningar. Att göra det en hel dag, dvs att spela ett rollspel,  tar enorma resurser energi och det är då man kraschar hemma.