Tuggandet kan hos en del elever vara ett sensoriskt behov som är lugnande och ångestreducerande och som hjälper eleven att bibehålla sitt fokus lättare. Tillåt tuggummin och tuggande i klassrummen.

Om man verkligen behöver något att göra när man försöker kämpa med att sitta still och det lilla är att få tugga tuggummi… låt det vara ok 😀 Här finns en artikel från Aftonbladet som berättar mer om hur en skola tänker om det»