Läs av elevers kunskaper in action istället för att göra de medvetna om att det görs. Gör smygbedömningar för dig själv. Om prestationen blir mer tillåtande kan den ge bättre resultat.