Ett tips för att kolla om barnet haft sin uppmärksamhet på vad du sagt! När du ger ditt barn en instruktion eller uppmaning eller ber den om något den ska göra, be barnet att repetera exakt vad du sa, för att undvika att det inte har lyssnat/hört även om barnet nickat.