Gör du ofta konstanta små-rörelser och småhummar? Då är du nog alert och alltid på språng, så se till att du får hjälpa till att fixa, dona, hämta och bli skickad på ärenden.