Har du svårt att komma igång? Då är du nog lust- och motivationsstyrd.

Tips – be om påminnelser och feedback för att komma igång!