Det är viktigt att det du berättar och det som står skrivet säger samma sak annars går informationen förlorad. Om du säger en sak och skriver det lite annorlunda kan det skapa fler frågor än svar och onödig tid går åt till att tolka vad informationen egentligen handlar om. Risken är då stor att eleven inte gör någonting.