Från och med högstadiet är det ofta så att eleverna byter klassrum varje lektion. Det är inte helt lätt att hålla koll på allt som ska med och vart man ska vara om man redan har svårigheter. I andra skolor är eleverna kvar och lärarna flyttar på sig. Det blir ju bra mycket bättre och ”mindre spring i korridorerna”.