Elever kan göra prov enskilt och de kan göra det muntligt. Elever kan få förlängd tid och även upplästa prov för den som har svårighet med att läsa. Och allt är enligt skollagen.