Individuella scheman kan göras för hela veckan, för hela dagen och för bara just en lektion.

Skriv gärna i vilken ordning saker ska göras och vilka lokaler som gäller