Tenta av alla ”lätta” ämnen. Och låt eleven ägna tid åt det hen har svårt för.

Ofta är elever självgående i de ämnen som de har lätt för, och de ämnena kan de tenta av. Går det att lösa så är det ett otroligt bra sätt att frigöra tid för det man kan ha större svårigheter med.