Det finns elever som frågar om allt, för att de har en annan inlärningsstil. Får de inte koll på alla detaljer så faller hela informationen och kan inte sorteras in. Tänk dig en lång inlärningskedja där varje del är viktig för nästa. Om så bara en länk saknas faller hela kedjan och inget kan sparas för framtiden. Ta vara på e frågor som du upplever att ”det kan vi ta sen” och kom ihåg att det kan inte eleven. ”Tar du det sen”, tvingas eleven lära om allt.