Rasten i skolan kan vara tusen gånger jobbigare att klara av än lektionerna. Det är högljutt och ofta ingen struktur. Att inte veta vad man ska göra kan vara mycket mer energikrävande för många barn med NPF. Låt de få lugn och ro. Annars orkar de inte hela dagen.