Vad ska jag göra?

Var ska jag vara?

Vem ska jag vara med?

Hur länge ska jag hålla på?

Varför ska jag göra detta?

Vad behöver jag ha?

Vad händer sen?

Skriv alltid upp svaren på dessa på tavlan innan varje lektion! Alla gynnas av det.