Att vara ute, röra på sig, få både ljus och frisk lugnt gynnar speciellt elever med NPF, men är bra för allas hjärnor. Dessutom är det extra bra att ha pedagogiskt styrda raster för elever med NPF, som lätt kan känna att det blir både rörigt, ostrukturerat och stressigt utan tydliga ramar.