Ofta går det lättare att jobba effektivt när passen är korta. Växla mellan olika arbetsmoment för att undvika tristess, rastlöshet eller att fokus tappas.