Det finns många olika hjälpmedel man kan ha vid sin bänk om man pluggar bättre i rörelse. Det motverkar också onödigt spring i klassrummet eller distraktion.