Skäll inte på eleven inför klassen om den har sen ankomst till exempel. Ta det efteråt. Dåliga dagar måste få finnas för att känslor inte ska tryckas undan och för att barnen måste få känna att de duger trots att de har en dålig dag.