Tänk på att vissa elevers föräldrar också har diagnoser och behöver kanske ett särskilt bemötande. Och att dessa föräldrar är vana att bli påhoppade, och kan såklart lätt gå i försvar. Använd all din empati.