Använd gärna frågorna:
När?
Var?
Hur?
Varför?
Hur länge?
Sen då?

Vet eleven svaret på dessa frågor slipper hen undra och bli överraskad på ett sätt hen inte vill.