Att glömma bort vanliga vardagssaker som måste göras är lätt. Då kan man ha olika hjälpmedel som: *timer, *alarm, *påminnelser i mobilen, *scheman, *checklistor, *rutiner (att man gör dessa saker vid samma tidpunkt varje gång.