Alla vinner på NPF-inriktad pedagogik.  Ingen förlorar på det.

———————–

Så här gjorde Källbrinkskolan, några tips:

Övergripande anpassningar

 • Följsamhet – lyssna på eleven.
 • Anpassningsblankett – skapar egenmakt
 • Avskalad miljö i klassrum och övriga lokaler
 • Färgkodade scheman
 • Förberedelse inför aktiviteter, idrottsdagar, studiebesök
 • Riktlinjer för läxor
 • Mat
 • Organiserad rastverksamhet

Anpassningar i klassrummet

 •  Agenda på tavlan – med syfte
 • Tydlig start och avslut på lektionen
 • Korta och varierade genomgångar
 • Delmål
 • Varierade arbetssätt under lektionen
 • Positiv förstärkning – tydlig och positiv feedback
 • Fasta placeringar i klassrummen
 • Individuella anpassningar på plats
 • Pauser, tuggummi, keps, luva – ”whatever rocks your boat

Läs mer här på Skolvärlden»