Andas! Djupandas!
Slappna av och ta ett djupt andetag innan du agerar. Då blir du lugnare och kanske inte reagerar så starkt.

 

#hyperkonkret #digitalskola #distansundervisning #pedagogik #tydliggörandepedagogik #npfvänligt #skolaföralla #inlärningssvårigheter #skolfrånvaro #arbetsminne #koncentrationsproblem #npfpedagog #hemmakämpare #skolåterhämtare #lösningsfokus #drivkrafter #hjälpmedel #strategier