Gör så här

Var hittar jag mina kapitel?

Du hittar de olika indelningarna av Samhällskunskap genom att
1) klicka antingen på Samhällskunskap till vänster – under Ämnen
2) eller den stora knappen i mitten på sidan
3) eller klicka på Samhällskunskap i menyn under logotypen

Du kommer till samma ställe när du klickar på någon av de tre.

Klicka på kapitelindelningarna

Genom att klicka de olika kapitelnamnen så öppnar de sig nedåt och du kan välja avsnitt.
Klicka igen för att stänga eller klicka på en annan för att öppna fler.

Vad betyder stjärnorna?

Alla rätt – Betyder att du bara har klickat grönt, helt felfritt.

Klart – Betyder att du har klickat dig igenom allt och hittat vilka svar som är rätt

På gång – Betyder att du har börjat att svara men ännu inte svarat färdigt  

Ej startat än – Betyder att du inte öppnat och börjat än

(1) Antal gånger – Siffran ger dig antalet gånger du varit inne på en övning