Extramaterial

- och information om extra anpassningar och särskilt stöd

Extra anpassningar

Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar. Extra anpassningar kan sättas igång så fort man ser ett behov hos eleven.

Några exempel på extra anpassningar

 • ett särskilt schema över skoldagen
 • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
 • extra tydliga instruktioner
 • stöd att sätta igång arbetet
 • hjälp att förstå texter
 • digital teknik med anpassade programvaror
 • anpassade läromedel
 • någon extra utrustning
 • extra färdighetsträning
 • enstaka specialpedagogiska insatser.

Läs mer på: Allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogramlänk till annan webbplats

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen.  Rektorn ansvarar för att se till att en utredning påbörjas skyndsamt och som sedan beslutar om särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram (ÅP).

Några exempel på särskilt stöd

 • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • enskild undervisning
 • anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort
 • reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad studiegång men kopplat till kurser
 • reducering av nationellt program i gymnasiesärskolan.

Källa: www.skolverket.se

Läs det senaste från bloggen

Extra anpassningar gör undervisningen mer tillgänglig

Extra anpassningar gör undervisningen mer tillgänglig

Extra anpassningar Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar. Extra anpassningar kan sättas igång så fort man ser ett behov hos eleven. Några exempel på extra anpassningar ett...

Till dig som har barn med NPF i skolan!

Till dig som har barn med NPF i skolan!

I pdf-filen som länkas här nedanför har Attention svarat på några av de frågor som ofta uppstår för oss föräldrar som har barn med NPF. Klicka på länken så kommer du till pdf-filen. Kort sammanfattning: "Till dig som har barn med NPF i skolan! Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara...

Version 1.0 är här :D Dags att testa!

Version 1.0 är här 😀 Dags att testa!

Hurra! Vår första testversion har startat. Vill du vara vår testpilot? Det kostar ingenting och du kan när som helst avbryta ditt abonnemang. Däremot behöver vi din feedback. Hittar du som testpilot något som inte funkar eller något som inte stämmer så behöver vi veta det. Kontakta oss här...