Extramaterial

- och information om extra anpassningar och särskilt stöd

Extra anpassningar

Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar. Extra anpassningar kan sättas igång så fort man ser ett behov hos eleven.

Några exempel på extra anpassningar

 • ett särskilt schema över skoldagen
 • ett undervisningsområde förklarat på annat sätt
 • extra tydliga instruktioner
 • stöd att sätta igång arbetet
 • hjälp att förstå texter
 • digital teknik med anpassade programvaror
 • anpassade läromedel
 • någon extra utrustning
 • extra färdighetsträning
 • enstaka specialpedagogiska insatser.

Läs mer på: Allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogramlänk till annan webbplats

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen.  Rektorn ansvarar för att se till att en utredning påbörjas skyndsamt och som sedan beslutar om särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram (ÅP).

Några exempel på särskilt stöd

 • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid
 • placering i en särskild undervisningsgrupp
 • enskild undervisning
 • anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort
 • reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad studiegång men kopplat till kurser
 • reducering av nationellt program i gymnasiesärskolan.

Källa: www.skolverket.se

Läs det senaste från bloggen

Hyperkonkret – kostnadsfritt fram till 31 december 2022

Hyperkonkret – kostnadsfritt fram till 31 december 2022

Hej - jag och Malin jobbar för fullt för att utveckla lärplattformen hyperkonkret och kommer att lansera Historia under våren och Religion lite senare framåt sommaren 2022. Alla som har ett konto senaste den 31 December 2022 kommer att erbjudas priset 59kr/månad under hela 2022, de som skapar...

Klistermärken i vardagen

Klistermärken i vardagen

Med NPF är det ofta det enkla som är svårt Ofta vet man precis vad man borde göra, men det svåra är att få sig själv att göra rätt saker i rätt tid. Det kan vara frustrerande, men du är långt ifrån ensam! Dessa klistermärken är till för att du ska kunna hjälpa dig själv i din vardag. Att komma...